Digitaal aanmelden

GAVS is een gecentraliseerd aanmeldingssysteem voor scholen. Digitaal aanmelden is een eerlijke en gemakkelijke manier om de beste school voor je kind te kiezen, zonder stress en zonder voor de schoolpoort te gaan kamperen.

mobile_friendly

Gebruiks­vriendelijk

GAVS is een mobielvriendelijke webapplicatie. Gebruiksgemak staat centraal. Zowel voor ouders die hun kinderen willen aanmelden als voor de beheerders van het systeem. Wij verfijnen en moderniseren continu met het oog op een optimale gebruikservaring.

center_focus_weak

Gecentraliseerd

GAVS werkt het best als overkoepelend systeem voor een hele gemeente of voor een groep van scholen. Scholen kunnen vrije plaatsen invoeren. Ouders kunnen hun schoolvoorkeuren aanduiden. De plaatsberekening en toewijzing van plaatsen gebeurt automatisch via het GAVS-algoritme

update

Geautomatiseerd

Bevestiging en resultaat van de aanmelding inclusief de weigeringsdocumenten (MNGI) worden automatisch aan de ouders bezorgd via e-mail. Koppelingen met Informat en WISA zijn ook mogelijk.

Het gecentraliseerd aanmeldingssysteem voor scholen (GAVS) is een online platform waarmee ouders hun kinderen digitaal kunnen aanmelden. Het centraal aanmeldingssysteem verzamelt de gegevens via een gebruiksvriendelijke website. Ouders vullen de gegevens van hun kind in, en schooldirecties maken het aantal vrije plaatsen kenbaar. Op basis van die data maakt het systeem een verdeling via een transparant algoritme.

Beheerders van het systeem staan zelf in voor de input van scholen, vestigingsplaatsen en vrije plaatsen. Ook kunnen ze bekijken welk kind aan welke voorkeursschool is toegewezen, rapporten genereren en geautomatiseerd brieven met toewijzingsresultaten versturen naar de ouders.

De applicatie bevat een overkoepelende website om ouders wegwijs te maken in aanmelden en te informeren over de lokale afspraken. De klant kan eenvoudig alle informatie op de website beheren dankzij het gebruiksvriendelijke WordPress.

Volgende regio’s maken momenteel gebruik van GAVS:

GAVS werkt perfect in zijn standaardvorm maar is flexibel. In overleg met de beheerders kunnen we het systeem aanpassen aan de lokale noden. Uiteraard blijven we wel steeds binnen de basisregels die vastgelegd zijn door de Vlaamse overheid.

Bekijk de mogelijkheden