Digitaal aanmelden voor scholen

GAVS is een gecentraliseerd aanmeldingssysteem voor scholen, ontwikkeld door BDWM. Digitaal aanmelden is een eerlijke en gemakkelijke manier om de beste school voor je kind te kiezen, zonder stress en zonder voor de schoolpoort te gaan kamperen.

GAVS onderscheidt zich vooral van de andere aanmeldsystemen door de persoonlijke aanpak. Het merendeel van de LOPs en gemeenten die met ons in zee gaan hebben zeer specifieke noden. Enkele voorbeelden hier van:

  • De GO! scholen in Oostende en Middelkerke verdelen 90% van de vrije plaatsen op toeval en 10% van de vrije plaatsen op afstand. De Vrije basisscholen verkiezen om 90% van de vrije plaatsen te verdelen op afstand, en 10% op toeval.
  • Binnen het samenwerkingsverband Beveren, Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en Zele worden de plaatsen voor alle types voor 50% op afstand verdeeld en voor 50% op toeval. Behalve voor 2 specifieke types worden de plaatsen voor 75% verdeeld op toeval en voor 25% op afstand.
  • Verschillende regio’s verkiezen om ook na de aanmeldperiode nuttige informatie i.v.m. de vrije plaatsen te blijven delen met ouders, zodat ouders die op zoek zijn naar een plaatse voor hun kind tijdens het lopende schooljaar ook gemakkelijk de nodige informatie kunnen vinden.
  • De vrije plaatsen worden in een aantal regio’s rechtstreeks door de scholen beheerd, waardoor deze data steeds actueel zijn.
  • Via een handig portaal voor scholen kunnen de scholen ook voor het afsluiten van de aanmeldingsperiode al een aantal zaken controleren, hierdoor kunnen (in theorie) de resultaten heel snel na het einde van de aanmeldingen bekend gemaakt worden, en hoeven de ouders hier geen weken op te wachten.
  • BDWM heeft een simulatie-tool ontwikkeld waarmee de verschillende algoritmes grondig kunnen gepresenteerd, getest en gevalideerd worden door de schoolbesturen, de gemeentebesturen en de LOP-verantwoordelijken. Op die manier verzekeren we dat het algoritme voor iedere regio exact werkt zoals het bedoeld is.
  • BDWM hecht erg veel belang aan privacy en gegevensveiligheid en werkt samen met een kantoor dat gespecialiseerd is in dataveiligheid voor het opstellen van de DPIA en de verwerkingsovereenkomst met de verschillende regio’s.

mobile_friendly

Gebruiks­vriendelijk

GAVS is een mobielvriendelijke webapplicatie. Gebruiksgemak staat centraal. Zowel voor ouders die hun kinderen willen aanmelden als voor de beheerders van het systeem. Wij verfijnen en moderniseren continu met het oog op een optimale gebruikservaring.

center_focus_weak

Gecentraliseerd

GAVS werkt het best als overkoepelend systeem voor een hele gemeente of voor een groep van scholen. Scholen kunnen vrije plaatsen invoeren. Ouders kunnen hun schoolvoorkeuren aanduiden. De plaatsberekening en toewijzing van plaatsen gebeurt automatisch via het GAVS-algoritme

update

Geautomatiseerd

Bevestiging en resultaat van de aanmelding inclusief de weigeringsdocumenten (MNGI) worden automatisch aan de ouders bezorgd via e-mail. Koppelingen met Informat en WISA zijn ook mogelijk.

Het gecentraliseerd aanmeldingssysteem voor scholen (GAVS) is een online platform waarmee ouders hun kinderen digitaal kunnen aanmelden. Het centraal aanmeldingssysteem verzamelt de gegevens via een gebruiksvriendelijke website. Ouders vullen de gegevens van hun kind in, en schooldirecties maken het aantal vrije plaatsen kenbaar. Op basis van die data maakt het systeem een verdeling via een transparant algoritme.

Beheerders van het systeem staan zelf in voor de input van scholen, vestigingsplaatsen en vrije plaatsen. Ook kunnen ze bekijken welk kind aan welke voorkeursschool is toegewezen, rapporten genereren en geautomatiseerd brieven met toewijzingsresultaten versturen naar de ouders.

De applicatie bevat een overkoepelende website om ouders wegwijs te maken in aanmelden en te informeren over de lokale afspraken. De klant kan eenvoudig alle informatie op de website beheren dankzij het gebruiksvriendelijke WordPress CMS.

Meer dan 100 scholen maken momenteel gebruik van GAVS:

GAVS werkt perfect in zijn standaardvorm maar is flexibel. In overleg met de beheerders kunnen we het systeem aanpassen aan de lokale noden.

Bekijk de mogelijkheden