Module: veel gestelde vragen

Is er voldoende plaats vrij in de school van je eerste keuze, dan wordt deze toegewezen.
Zijn er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen voor een school of vestigingsplaats dan gaat de voorrang :

eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel,
dan naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen of wiens ouders het dichtst bij de school werken.
Bij de toewijzing van plaatsen wordt steeds rekening gehouden met de vooropgestelde sociale mix.

Voor de afstand tot de school geldt wandelafstand.
Deze wordt berekend via GoogleMaps
Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.