Mogelijkheden

Capaciteiten invoeren

Beheerders kunnen scholen/vestigingsplaatsen aanmaken en het aantal vrije plaatsen per school, vestigingsplaats, leerjaar, geboortejaar en contingent (waar van toepassing) invoeren.

Beheerders kunnen in de backend schoolcapaciteiten en het aantal vrije plaatsen per contingent invoeren

Vrije plaatsen weergeven op de website

Beheerders voeren in de back-end het aantal vrije plaatsen in. Ouders kunnen op de website het aantal vrije plaatsen consulteren. Op die manier krijgen ouders een duidelijk beeld van het aantal beschikbare plaatsen in de school/scholen van hun voorkeur. Vrije plaatsen worden bij de start van de aanmeldingen op de website gepubliceerd. Bij meerdere deelperiodes worden de vrije plaatsen geactualiseerd vóór de start van een volgende deelperiode.

Bekijk een voorbeeld van de capaciteitstabel.

Invullen van het aanmeldingsformulier

Tijdens de aanmeldingsperiode melden ouders hun kind aan via de website. Dit gebeurt via het aanmeldingsformulier. Hierop wordt gevraagd naar alle gegevens die nodig zijn om de plaatsberekening te kunnen uitvoeren. Naast de gegevens van het kind en van de ouders geven de ouders de schoolkeuzes aan in volgorde van voorkeur. Er worden vragen gesteld om te bepalen of het kind tot een voorrangsgroep behoort en tot wel contingent het kind behoort. Ouders kunnen meerdere kinderen uit hun gezin tegelijk aanmelden. Dit is een gekoppelde aanmelding. Ouders kunnen er ook voor kiezen om meerdere kinderen uit hun gezin afzonderlijk aan te melden.

Bekijk het voorbeeld aanmeldingsformulier

Automatische toewijzing van kinderen aan scholen

GAVS berekent de toewijzingen op basis van een transparant algoritme. Het algoritme houdt rekening met:

  1. de criteria die vastgelegd zijn in de regelgeving van de Vlaamse Overheid in het decreet rond inschrijvingsrecht (schoolvoorkeur, afstand tot de school, dubbele contingentering, voorrangsgroepen, …)
  2. de door de ouders gekozen scholen van voorkeur in de gekozen volgorde

De beheerder kan tijdens en na de aanmeldingsperiode een overzichtelijk rapport van de plaatsberekening downloaden als Excel-spreadsheet. Hierop zijn alle toegewezen en geweigerde kinderen in volgorde van rangschikking per school/vestigingsplaats/geboortejaar/leerjaar/contingent opgenomen. De Excel-spreadsheet is de basis voor het opstellen van brieven en documenten voor de bekendmaking van het toewijzingsresultaat.

Het resultaat van de verdeling wordt in de back end overzichtelijk weergegeven. (de namen en adressen van kinderen in deze afbeelding zijn willekeurig gegenereerd en dus volledig anoniem.)

Beheren van de website

De overkoepelende website is ontwikkeld in WordPress. Dit is een gebruiksvriendelijk open source Content Management Systeem (CMS) waarmee beheerders zelf gemakkelijk de inhoud van de website kunnen aanpassen. De website is mobielvriendelijk, dus is zowel op desktop, tablet als op smartphone gemakkelijk te gebruiken.

Beheerders hebben de mogelijkheid om de volledige website te beheren, inclusief het aanmaken van extra pagina’s, nieuwsberichten, een lijst met veel gestelde vragen, …
De standaardpagina’s vormen de basis. Beheerders kunnen hiermee creatief aan de slag om de website te personaliseren en aan te passen aan de lokale noden.

De WordPress backend. Het controlepaneel voor het aanpassen van de website.

Bekijk de veel gestelde vragen module

Bekijk de vrije plaatsen module